Det kontinentale USA – de 48 “nedre” amerikanske stater – breder sig over fire tidszoner. Det giver en tidsforskel på op til tre timer fra øst til vest. Fra Danmark er der seks timers forskel til østkyst USA, mens der er ni timer til den amerikanske vestkyst. I praksis betyder tidszonerne dog ikke det helt store for dig som rejsende. Du flytter blot dit ur en time frem eller tilbage, afhængig af din rejseretning, når du krydser en tidszone.

Eastern Time
Tidszonen ned langs hele Atlanterhavskysten med bl.a. staterne i New England, New York, Washington D.C. og Florida. Desuden er de store landbrugsstater som Pennsylvania, Ohio, Indiana og Michigan omfattet af Eastern Time. Den vestligste del af Florida i “Florida Panhandle” kører dog på Central Time.

Central Time
Dækker stort set hele Midtvesten fra staterne Minnesota, Wisconsin og Iowa i nord ned over bl.a. Illinois, Missouri og Kansas ned til Oklahoma og Texas samt sydstaterne Arkansas, Louisiana, Mississippi og Alabama. Det vestligste Texas ligger dog i Mountain Time, og det østlgste Tennesse benytter Eastern Time.

Mountain Time
Omfatter Rocky Mountains-staterne fra Idaho, Montana og Wyoming i nord ned over bl.a. Colorado og Utah, og ned til New Mexico og Arizona i syd. Hertil kommer dele af North og South Dakota samt halvdelen af Nebreska. Bemærk at Arizona som den eneste stat på det amerikanske fastland ikke kører med sommertid, og derfor populært sagt “flytter tidszone”, når man skifter mellem vinter- og sommetid – eller går den modsatte vej.

Pacific Time
Dækker staterne ud til Stillehavet, Californien, Oregon og Washington samt Nevada og Las Vegas. Alaska ligger så langt mod nordvest, at det har sin egen tidszone, Alaska Time, med en tidsforskel på 10 timer i forhold til Danmark. Skal du helt til Hawaii, er forskellen 12 timer. Bemærk at Hawaii heller ikke stiller urene om til sommertid.

Når du krydser en tidszone i USA
Mange turister vil i øvrigt slet ikke få behov for at stille på uret, da de amerikanske tidszoner har så stor en udbredelse, at du typisk skal rejse over temmelig store afstande, før du krydser ind i en ny tidszone. Langs de fleste motorveje og større highways er der opstillet store skilte, der gør en opmærksom på, hvornår du kører ind i en ny tidszone.

Bemærk i øvrigt, at tidszonegrænserne ikke nødvendigvis følger statsgrænserne, men godt kan gå på tværs af disse, som det f.eks. er tilfældet i North og South Dakota samt Nebraska, hvor halvdelen af staten har Central Time og den anden halvdel Mountain Time. I Rand McNally’s Road Atlas kan du bl.a. se, hvilke områder der ligger i hvilke tidszoner.

Sommertid i USA og Canada
USA har også sommertid – på amerikansk kaldet Dayligt Saving Time – men datoerne for skiftet mellem sommertid og normaltid er ikke de samme som her i Europa. Amerikanerne og canadierne skifter allerede til sommertid natten til den anden søndag i marts. Her i Europa stiller vi urene en time frem til sommertid den sidste søndag i marts.

Amerikanerne kører med sommertid helt frem til den første søndag i november, mens Danmark og det øvrige Europa går tilbage til “vintertid” den sidste søndag i oktober. Datoerne for skiftet mellem sommer- og normaltid i USA blev i øvrigt ændret i 2007. Det er de nye regler fra 2007, som er beskrevet ovenfor.

I 2022 gik amerikanerne over til sommertid allerede den 13. marts 2022, mens vi her i Europa ventede to uger, og først gik over til sommertid den 27. marts 2022. I den mellemliggende periode var der således kun 5 timers tidsforskel mellem Danmark og den amerikanske østkyst, mens der var 8 timers tidsforskel mellem Danmark og den amerikanske vestkyst.

USA og Canada går tilbage til almindelig vintertid/ standardtid den 6. november 2022, mens Europa går tilbage til vintertid den 30. oktober 2022. Som nævnt ovenfor, kører man ikke med sommertid i Arizona og på Hawaii.

Tidszone forkortelser
Amerikanerne benytter i øvrigt en række forkortelser, når man angiver tidspunkter i forskellige tidszoner. EST betyder fx Eastern Standard Time – altså østkyst normaltid/ vintertid. Om sommeren er forkortelsen EDT, Eastern Daylight Time. Eller CDT, MDT og PDT, hvis der er tale om Central Daylight Time, Mountain Daylight Time eller Pacific Daylight Time.

Nogle amerikanske virksomheder og organisationer benytter i øvrigt kun en tidszone til at angive tidspunkter i hele USA. Forstået på den måde, at et arrangement eller en begivenhed godt kan have angivet et starttidspunkt i Central Daylight Time – selvom arrangementet eller begivenheden finder sted på østkysten, hvor man benytter Eastern Daylight Time.

Vil du vide, hvad klokken er i en amerikansk by netop nu, kan du gøre det på www.timeanddate.com

Af Henrik Lange
Highways-USA.com + Highways-Academy.com
Journalistrejserådgiver og USA ekspert

Informationerne på denne side er senest opdateret den 17. marts 2022.