Mesa Verde, Colorado – historiske klipperuiner

USA betragtes ofte som et historieløst land p.g.a. sin korte eksistens. Men der har levet mennesker i Nordamerika længe før der var noget, som hed USA, og i det sydvestlige Colorado kan du for alvor mærke historiens vingesus. Her har man fundet nogle velbevarede ruiner af det, der frem til omkring år 1.300 var et […]